Close

Snímače

Snímače čárových kódů zajišťují korektní přečtení čárového kódu a předání dat. Podle principu čtení se rozeznávají čtecí pera, snímače s linear imagerem, 2D imagerem a laserové snímače. Snímače mohou být s dekodérem nebo bez dekodéru. Provedení s dekodérem čárového kódu se dodává buď se seriovým rozhraním RS232, s USB rozhraním nebo v provedení emulátoru klávesnice PS2, kdy se dekodér vřadí mezi klávesnici a PC a zařízení se chová jako by byla snímaná data vložena z klávesnice. Výhodou tohoto řešení je, stejně jako u připojení přes USB, že není potřeba žádné úpravy v softwaru. Před výběrem snímačů čárových kódů je vhodné si stanovit, pro jaké aplikace, jaké typy čárových kódů, v jakém prostředí a s jakou denní zátěží budete snímače používat. Pro některé aplikace nemusí být použití čárových kódů reálné (náročné prostředí, časté mytí, vysoká teplota, velmi malá čtecí plocha apod.) a bude vhodnější použití např. RFID technologie.


Rozdíly mezi jednotlivými druhy snímačů

1D snímače čárových kódů jsou určeny pro čtení běžných lineárních čárových kódů (EAN, Code 128, Code 39, 2z5…). Některé modely je možné také využít pro čtení kódů PDF-417 či Micro PDF. K dispozici jsou v provedení s linear imagerem nebo s laserovým paprskem. Výkonné modely laserových snímačů dokáží přečíst čárový kód i na vzdálenost několika metrů. 2D imager tyto snímače jsou schopny číst 2D kód (PDF-417, Mikro PDF, Datamatrix, QR Code, Aztec Code, MaxiCode, …), který umožňuje uložení velkého množství informací do podstatně menší plochy, než u lineárního čárového kódu.